Privacy Policy

1. Privacy
1.1 Door De Jaren zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
1.2 Tenzij de klant heeft aangegeven daarop geen prijs te stellen, zullen de gegevens worden opgenomen in het centrale bestand van Door De Jaren.. Deze gegevens worden gebruikt om onze artikelen en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren.
1.3 Creditcardgegevens van de klant – zoals kaartnummer en vervaldatum – zullen door Door De Jaren in geen enkel bestand worden opgeslagen.
1.4 Door De Jaren is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.